Brug af services

Det er kommunens ansvar, at de data, der udstilles på Serviceplatformen, bliver behandlet i henhold til gældende lovgivning. Det er dermed kommunens ansvar at sikre, at der via Serviceplatformen kun bliver givet adgang til de nødvendige persondata for et konkret it-system.

Før dette it-system kan trække på services fra Serviceplatformen, skal der mellem KOMBIT og kommunen indgås en såkaldt "serviceaftale”.

Når serviceaftalen er indgået, giver Serviceplatformen det konkrete it-system adgang til de nødvendige services.

Proces for kommunens godkendelse af serviceaftalen

  1. Oprettelse af en serviceaftale initieres oftest af en leverandør, da denne typisk har den største indsigt i det tekniske og det aktuelle behov (en kommune kan også agere som leverandør)
  2. Leverandøren angiver i Serviceplatformens selvbetjeningsløsning, som er tilgængelig, når man er logget på Serviceplatformen, hvilket it-system der er tale om, hvilke services der ønskes adgang til og på vegne af hvilke kommuner
  3. Kommunen modtager pr. e-mail – i den postkasse, kommunens administrator har registreret – et advis om, at en ny serviceaftale afventer kommunens godkendelse
  4. Kommunens underskriftsberettigede logger på Serviceplatformen og godkender/afviser den ventende serviceaftale. Når den underskriftsberettigede for kommunen godkender en serviceaftale, er dette kommunens accept af, at leverandørens it-system må trække data fra Serviceplatformen, og at kommunen bliver faktureret for dette forbrug af data
  5. Kommunens it-leverandør modtager en e-mail om, at serviceaftalen er godkendt, og leverandøren kan nu forestå den tekniske integration. Herefter faktureres kommunen fremadrettet for dataforbruget.

Ud over ovenstående proces for godkendelse af en serviceaftale, kan leverandøren få adgang til et eksternt testmiljø. Dette sker gennem en prøvetilslutning, som ikke kræver kommunens godkendelse.