Om ØiR ModtagFinansbilag v2

Formål
SF1590_A Servicen giver mulighed for et fagsystem, at sende finansbilag med finansposteringer til en myndigheds bogføringssystem, uafhængigt af hvilken leverandør af debitorsystemet kommunen har valgt.
Versionsnr.
2.0
Pris
Brug af denne service i test- og produktionsmiljøet er indeholdt i buffetprisen, som består af en fast pris for brug af de fleste services på Serviceplatformen.

Læs mere om afregningsmodellen for Serviceplatformen på:

http://www.kombit.dk/indhold/afregning-brug-af-serviceplatformen
Status
Fuldt tilgængelig  Oppetid100,0%  Svartid0 ms
Beskrivelse
Servicens funktion

Fagsystemet sender finansbilag med tilhørende posteringer i input og modtager kvittering for dataoverdragelse i output. Servicen er synkron og modtager kvittering for dataoverdragelse med det samme.

Servicens datagrundlag

Servicens informationsmodel har sit primære udspring i Indenrigsministeriets retningslinjer for kontering i kommunerne. Det giver et fælles og leverandøruafhængigt ophæng, samtidig med at det sikrer, at myndighederne kan foretage den lovpligtige regnskabsindberetning. Som supplement hertil giver begrebsmodellen samt det tilhørende klassifikationssystem mulighed for at supplere og erstatte dele af den primære model efter regler fastsat af myndigheden.

Det er det enkelte fagsystem, som fastsætter konteringsmodellen inden for denne ramme. Det er bogføringssystemet opgave og ansvar at mappe den modtagne finanspostering til myndighedens kontoplan i bogføringssystemet.

For nærmere specificering af input og output, se integrationsbeskrivelse og bilag, se link https://share-komm.kombit.dk/p089/Integrationsbeskrivelser/

Servicens forretningsmæssige kobling til øvrige services

For korrekt udfyldelse og forståelse af data der sendes i servicen er det nødvendigt at have adgang til Klassifikation og Organisation.

 • SF7002 – Overfør Sortiment til Abonnent
 • SF1500 – Organisation
 • SF1510 – Klassifikation

Adskillelse fra øvrige services i samme dataområdet

Denne synkrone service er til afsendelse af begrænsede mængder af data i et synkront kaldsmønster. For afsendelse af større mængder data henvises til de asynkrone alternativer:
 • SF1590_A – ModtagFinansbilagMasseleverance

Test af servicen

Integrationstest forudsætter, at der er lavet aftale med et ERP-testmiljø, og der er bestilt rutning til denne it-systeminstans.

Få flere information omkring test af denne service - link

Type
Integrationen er en gennemstillingsintegration med routing baseret på den myndighed, som skal modtage bogføringsrundlaget.
Dataelementer
Input og Output
Teknisk beskrivelse
Servicen er udstillet med følgende sikkerhedmodeller
 • Certifikat
 • AuthorityContext
 • SAML - Token

Adgang er reguleret af Serviceaftale i Støttesystemerne. Typisk vil AfgivendeMyndighed og BogføringsansvarligMyndighed være en og samme myndig, dvs. den primære part i Serviceaftalen. Såfremt de er forskellige vil anvendelsesaftalen være underlagt dobbelt myndighedsgodkendelse og BogføringsansvarligMyndighed vil her være lig myndighed i anvendelsesscope.

Læs mere om sikkerhedsmodellerne her: https://share-komm.kombit.dk/P013/Delte%20dokumenter/Forms/Vejledninger%20%20Leverandrer.aspx

Servicens endpoint er følgende:

 • Produktionsmiljøet: https://prod.serviceplatformen.dk/service/OIR/ModtagFinansbilagStraksleverance/2
 • Testmiljøet: https://exttest.serviceplatformen.dk/service/OIR/ModtagFinansbilagStraksleverance/2
Vilkår for servicen
Anvendelse af servicen på testmiljøet

Volumenbegrænsning for servicen er under afklaring.

Antal postering som kan indgå i en straksleverance vil blive tilpasset ifm. performancetest under integrationstesten. Der er tre parametre i spil: 1) Kapacitet på SP er begrænset til 10 MB pr. servicekald. 2) Tid til validering i bogføringssytemet. 3) Om overførelse af bilagsdokumenter skal være tilladt i en straksleverance)

P.t. gælder volumenbegrænsning:

 • Finansbilag: 1 stk.
 • Posteringer: [ingen max] stk.

Anvendelse af servicen på produktionsmiljøet

Læs mere om generelle vilkår for leverandører her.

Læs mere om generelle vilkår for kommuner her.

UUID
63610af5-3a70-4ff2-b04f-b5e6d13fd8b9
Aftaler
For at oprette Serviceaftaler på denne service, skal du logge på STS Administration.