Vilkår

Leverandøren må kun anvende services på Serviceplatformen i det omfang denne er blevet berettiget til dette i henhold til indgåede serviceaftaler. Det er derfor de indgåede serviceaftaler, der bestemmer leverandørens brug af Serviceplatformen.

Når der oprettes en serviceaftale, skal leverandøren kun angive de services, der er behov for og kun for de kommuner der skal bruge it-løsningen. Det er derfor afgørende, at leverandøren sætter sig ind i indholdet af de pågældende services, inden der anmodes om adgang hertil. Ellers vil en kommune være nødsaget til at afvise en anmodning om en serviceaftale grundet dennes dataansvar.

Derfor skal serviceaftalerne udfyldes præcist og nøjagtigt, så en kommune ikke er nødsaget til at afvise en serviceaftale, hvilket i sidste ende kan have indflydelse på tidsplanen og kontrakten med kommunen. Det er leverandørens ansvar, at de er udfyldt korrekt. Læs mere om Brug af services.

Når leverandøren har indgået en eller flere serviceaftaler, er det afgørende, at der forespørges med den korrekte serviceaftale, hver gang der hentes data fra Serviceplatformen. Afhængigt af, hvilken kommune der skal bruge data, skal der derfor spørges med forskellige serviceaftaler. Kommunerne bliver afregnet særskilt for brugen af Serviceplatformen. Det er således afgørende, at der forespørges med den korrekte serviceaftale. For en teknisk beskrivelse af hvordan en service kaldes se Teknisk adgang.

KOMBIT forbeholder sig ret til at opsige serviceaftaler, såfremt der er begrundet mistanke om, at en leverandør misbruger en serviceaftale, eller at en kommune bliver fejlagtigt afregnet for brug af Serviceplatformen, fordi leverandøren ikke angiver, for hvilken kommune det pågældende kald til Serviceplatformen foretages.