Om KommunaleYdelserSenestDannedeAaOPHenService

Formål
SF0786Integration har til formål at give svar på om en eller flere personer har fået dannet en årsopgørelse indenfor et bestemt tidsinterval i et bestemt indkomstår
Versionsnr.
1.1
Pris
Brug af denne service i test- og produktionsmiljøet er indeholdt i buffetprisen, som består af en fast pris for brug af de fleste services på Serviceplatformen.

Læs mere om afregningsmodellen for Serviceplatformen på:

http://www.kombit.dk/indhold/afregning-brug-af-serviceplatformen
Status
Fuldt tilgængelig  Oppetid100,0%  Svartid0 ms
Beskrivelse
Servicens funktion

Webservicen returnerer CPRnr for de personer, der har mindst en godkendt, fastlåst årsopgørelse i tidsintervallet. Det har ingen betydning om resultatet af årsopgørelsen er ændret eller uændret eller om resultatet er overskydende skat, restskat mv.

Hvis ingen af de angivne personer har en en godkendt, fastlåst årsopgørelse i tidsintervallet, vil det kun være indkomståret, der returneres i output.

For personer, hvor der ikke returneres et CPRnr gælder desuden nedenstående:
  • For personer der IKKE findes på registeret opsættes Advis 71.
  • For personer der findes på registeret, men endnu ikke har en godkendt fastlåst årsopgørelse i indkomståret opsættes advis 72.
  • For de personer der har en godkendt fastlåst årsopgørelse i indkomståret, men ikke har fået dannet en årsopgørelse indenfor det angivne tidsinterval, opsættes hverken CPRnr eller advis.
Uskiftet bo:
  • Hvis en person har en godkendt fastlåst årsopgørelse i tidsintervallet opsættes CPRnr. Hvis personen er den efterlevende i uskiftet bo opsættes derudover et advis 73. En person der er afdød i uskiftet bo får ikke en selvstændig årsopgørelse, og vil derfor få advis 72.

Servicens datagrundlag

Data hentes hos SKAT

Servicens forretningsmæssige kobling til øvrige services

Anvendes typisk sammen med SF0785, men kan også anvendes alene.

Adskillelse fra øvrige services i samme dataområdet

Test af servicen

Type
Dataelementer
Input og Output
Teknisk beskrivelse
Servicen er udstillet med følgende sikkerhedmodeller

Sikkerhed mellem kalder og Serviceplatformen er tokenbaseret, som defineret i RA STS [STS-Sikkerhed].

I selve snitfladen skal fagsystem stadig angive det SE-nummer, som er aftalt i den opkoblingsaftale, som er indgået mellem SKAT og den relevante myndighed/juridisk ansvarlig.

Servicens endpoint er følgende

  • Produktionsmiljøet: https://prod.serviceplatformen.dk/service/SKAT/KommunaleYdelserSenestDannedeAaOPHent/1
  • Testmiljøet: https://exttest.serviceplatformen.dk/service/SKAT/KommunaleYdelserSenestDannedeAaOPHent/1
Vilkår for servicen
Anvendelse af servicen på testmiljøet

Der kaldes med maksimalt 1000 individer per kald.

Anvendelse af servicen på produktionsmiljøet

Der kaldes med maksimalt 1000 individer per kald.

Læs mere om generelle vilkår for leverandører her.
Læs mere om generelle vilkår for kommuner her.